Kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistajan tehtävänä on allekirjoituksellaan vahvistaa kiinteistön kauppakirjat sekä lahjakirjat. Myös kiinteistökauppaa edeltävä esisopimus vaatii kaupanvahvistajan allekirjoituksen. Ammattitaitoinen virallinen kaupanvahvistaja on kullan arvoinen kaupantekotilaisuudessa. Minulta voit kysyä kaupantekotilaisuudessa askarruttavia asioita. Sähköisessä kaupankäynnissä ei ole mahdollista saada ammattitaitoista palvelua.

» Palvelukokonaisuus

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana.  Kaaupanvahvistajan on kaupantekotilaisuudessa tai muussa kiinteistön luovutuksessa tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppakirja tai lahjakirja.

Luovutuskirjan allekirjoittamisen jälkeen kaupanvahvistaja merkitsee oman todistuslausumansa luovutuskirjaan. Kaupanvahvistaja neuvoo kuinka kiinteistölle haetan lainhuuto sekä miten osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Kaupanvahvistaja ilmoittaa Maanmittauslaitokselle kaupan tiedot 48 tunnin sisällä kaupanteosta.

» Julkisen kaupanvahvistuksen hinta

Kaupanvahvistuksen hinta on 128 euroa. Kaupanvahvistuksen hinta on lakisääteinen ja se on sama kaikilla kaupanvahvistajilla.

» Maakauppojen omistusoikeuden rekisteröinti lainhuudolla

Aina maakauppojen yhteydessä on uusi omistusoikeus kiinteistöön, sen määräalaan tai määräosaan rekisteröitävä. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuuto. Kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena vain jos se on lainhuudatettu.

Kaikki lainhuudot merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja sen jälkeen kiinteistön omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Yleensä lainhuudon hoitaa pankki jos kiinteistö on velkojen vakuutena. Varo kuitenkin allekirjoittamasta notariaattitoimeksiantoja, joskus ne tulevat kalliiksi ja ovat tarpeettomia.

Pyydä erillinen tarjous lainhuudon järjestelystä!

Satu Lohjelm • Satulandia Oy

• Julkinen Kaupanvahvistaja
• Tieisännöitsijä

Puh. 029 00 21540 / Lähetä sähköpostia!
Palvelemme arkisin ma – to klo 9-15

Perjantait ja juhlapyhät toimisto on suljettuna.